Urząd Miasta Jelenia Góra


58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58


telefon: (075)75-46-100,(075)75-46-101,(075) 75-46-171; fax: (075) 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

 

WOSR

OSR/12

 

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi musi być zgodny z art. 20 ustawy o odpadach

 1.  

Wymagane załączniki.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak.

 1.  

Opłaty.

Opłata w wysokości 505 zł w kasie Urzędu (ul.Sudecka 29 lub Ratusz) lub na konto w Banku Millennium SA I oddział w Jeleniej Górze nr 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635,z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane.

We wniosku należy określić tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR12
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:47

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:06 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 08:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:01 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:38 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 10:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 14:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 09:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:52 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:37 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:29 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:30 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)