Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075)75-46-100,(075)75-46-101,(075)75-46-171; fax: (075)75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/13

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek odręczny.

 1.  

Wymagane załączniki.

Operat wodnoprawny, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak

 1.  

Opłaty.

Za wydane pozwolenie wodnoprawne – 217 zł płatne w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Termin rzeczywisty – miesiąc + 21 dni (informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego).

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn zm.)

·           Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podawana jest do publicznej wiadomości.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR13
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:47

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:37 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 08:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 08:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:01 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.09.2008 15:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 09:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:40 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:14 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:32 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)