Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100,75-46-101,75-46-171;  fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/15

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt prac hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń.

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek odręczny.

 1.  

Wymagane załączniki.

Projekt prac geologicznych ; dokumentacja z przeprowadzonych prac.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak

 1.  

Opłaty.

Za wydanie decyzji – 10,00 zł. płatne w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.45 ust. 1a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) - w przeciągu 2 miesięcy.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153 poz.1777)

·   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Brak.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn.30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR15
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 11:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:48

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:38 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 11:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 08:57 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 09:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:42 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.09.2008 15:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 10:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 10:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.04.2007 12:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 09:32 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 11:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:52 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:04 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 11:24 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)