Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (75) 75 46 100 fax: (75) 75 46 159

e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

 

 

 

WGK

GK/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

DECYZJA W SPRAWIE SPROWADZENIA ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH ZA GRANICĄ I POCHOWANIA NA TERENIE MIASTA JELENIEJ GÓRY.

 1.  
Miejsce składania wniosku

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ul. Sudecka nr 29, Jelenia Góra, pokój nr 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok do Jeleniej Góry. Wzór wniosku w załączeniu.

 1.  

Wymagane załączniki.

Świadectwo zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon osoby, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski świadectwa zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego zgon osoby (kserokopie dokumentów), upoważnienie wystawione przez członka(ów) rodziny zmarłego na rzecz zakładu pogrzebowego - w przypadku scedowania obowiązku załatwienia spraw formalno-prawnych ze sprowadzeniem zwłok zza granicy do Jeleniej Góry na zakład świadczący usługi pogrzebowe.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty.

 1.  

Opłaty.

Zwolnione od opłaty skarbowej.

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Gospodarki Komunalnej, zezwolenie wydawane w drodze decyzji administracyjnej zatwierdzanej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Wnoszenie odwołania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się.

 1.  

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 1.  

Uwagi.

 Brak

data utworzenia: 26.08.2005 r.
data ostatniej poprawki: 26.05.2008 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
data zatwierdzenia: 28.09.2005 r.

Sprawdzono aktualność dn.: 25 sierpnia 2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGK1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 11:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.08.2010 10:32