OPŁATA UZDROWISKOWA

Sprawy opłaty uzdrowiskowej załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr 35

Telefon 0 75 75 46 208

email: podatki_um@jeleniagora.pl

OPŁATA UZDROWISKOWA jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz.1399), za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się przy okazji wykonywania czynności meldunkowych.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. od osób przebywających w szpitalach,

  3. od osób niewidomych i ich przewodników,

  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową, 

  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry  w sprawie opłaty uzdrowiskowej jest dostępna tutaj lub w formie załącznika na dole strony. 

Wpłat opłaty miejscowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.12.2005 14:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.02.2008 12:46

Rejestr zmian dokumentu

22.02.2008 12:46 Dodano załącznik "OPŁATA UZDROWISKOWA.doc"
(Janina Nadolska)
22.02.2008 12:31 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 12:25 Dodano załącznik "Opłata uzdrowiskowa tekst
jednolity.doc"

(Janina Nadolska)
18.12.2007 13:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.12.2007 13:21 Dodano załącznik "Uchwała uzdrowiskowa 2008"
(Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
01.12.2005 14:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
01.12.2005 14:40Dodano załącznik "Uchwała uzdrowiskowa 2005.doc"
(Janina Kurzawa)
01.12.2005 14:40Usunięto załącznik "Uchwała uzdrowiskowa 2005.doc"
(Janina Kurzawa)
01.12.2005 14:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
01.12.2005 14:02 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)
01.12.2005 13:59Dodano załącznik "Uchwała uzdrowiskowa 2005.doc"
(Janina Kurzawa)