OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW.

Sprawy opłaty  od posiadania psów załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr  36

Telefon 0 75 75 46 238

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) 

Opłatę od posiadania pobiera się od osób  fizycznych posiadających psy.

Na terenie Miasta Jeleniej Góry  opłata od posiadania psów wynosi rocznie - 50 zł.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

  3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  4.  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustało posiadanie psa.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania , jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

Wpłat opłaty  od posiadania psów należy dokonywać  w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A. I ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

UL.PIŁSUDSKIEGO 35

58-500 Jelenia Góra

Nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry  obowiązująca do dnia 6 marca 2008r.w sprawie opłaty od posiadania psów jest dostępna tutaj lub  w formie załącznika na dole strony. 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.09.2003 12:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.05.2008 10:10

Rejestr zmian dokumentu

23.05.2008 10:10 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
23.05.2008 10:08 Dodano załącznik "OPŁATA OD PSÓW.doc"
(Janina Nadolska)
23.05.2008 09:18 Usunięto załącznik OPŁATA OD PSÓW.doc
(Janina Nadolska)
22.02.2008 12:41 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 11:08 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 11:01 Dodano załącznik "OPŁATA OD PSÓW.doc"
(Janina Nadolska)
22.02.2008 10:59 Dodano załącznik "OPŁATA OD PSÓW.doc"
(Janina Nadolska)
22.02.2008 10:57 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 10:51 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 10:42 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 10:32 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
07.01.2008 14:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.01.2008 14:53 Dodano załącznik "Uchwała podatek od psów 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
07.01.2008 14:44Dodano załącznik "Uchwała podatek od psów 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
07.01.2008 14:37 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.01.2008 14:30 Usunięto załącznik Uchwała podatek od psów 2006.doc
(Janina Kurzawa)
07.01.2008 13:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.01.2008 13:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.01.2008 13:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.01.2006 08:43Usunięto załącznik "Uchwała podatek od posiadania psów"
(Janina Kurzawa)
27.12.2005 13:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.12.2005 13:46Dodano załącznik "Uchwała podatek od psów 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
27.12.2005 13:40Usunięto załącznik "Uchwała podatek od psów 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2005 11:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2005 11:36Dodano załącznik "Uchwała podatek od psów 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
31.12.2004 10:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2004 10:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2004 08:42 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:52Usunięto załącznik "Uchwała podatek od psów 2004.htm"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:45Dodano załącznik "Uchwała podatek od posiadania psów"
(Janina Kurzawa)
14.10.2004 10:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.03.2004 10:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.01.2004 11:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 13:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 15:18Dodano załącznik "Uchwała podatek od psów 2004.htm"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 15:18Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
posiadaia psów na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:44Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
posiadaia psów na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:43Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie podatku od
posiadania psów"
(Janina Kurzawa)
27.11.2003 09:09 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:41 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 09:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:15 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 07:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 07:42Dodano załącznik "Uchwała w sprawie podatku od posiadania
psów"
(Janina Kurzawa)