Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 075 7546243

fax: 075 7546203

GSP/GSPM

GSP/GSPM/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, parter pokój 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki:

wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

3.

Wymagane załączniki:

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu tj.:

-      Osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,

-      Emeryci i renciści winni przedłożyć odcinki przekazu świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z całego roku, lub zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ujmujące dochód brutto za rok poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata,

-      Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,

-      Osoby nie pracujące winny przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające informacje o zasiłku (brutto) uzyskanym w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,

-      Osoby nie pracujące i nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy winny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata,

-      Uczniowie oraz studenci winni przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

-     Osoby samotnie wychowujące dzieci winny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe.

4.

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualne upoważnienie do występowanie w imieniu wnioskodawcy

5.

Opłaty:

nie pobiera się

6.

Termin załatwienia sprawy:

rozpatrzenie wniosku nie później, niż do końca 2-go kwartału roku dot. wniesienia opłaty rocznej

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa–  ul. Ptasia 2/3, pok. 101/102

8.

Tryb odwoławczy:

nie jest przewidziany.

9.

Opłata za odwołanie:

nie pobiera się

10.

Podstawa prawna:

art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651ze zmianami)

11.

Uwagi:

wniosek winien zawierać potwierdzenie zameldowania w Punkcie Obsługi Interesanta

zatwierdzony przez: Geodeta Miasta

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

Andrzej Łękawa

data utworzenia: 18.08.2009r.

data zatwierdzenia: 18.08.2009 r

data ostatniej poprawki 08.12.2010.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
GSP/GSPM
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 11:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2010 11:25

Rejestr zmian dokumentu

08.12.2010 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2010 13:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2010 14:16 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2010 11:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 09:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 08:54 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
05.07.2010 11:36 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 09:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.05.2010 10:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
06.04.2010 10:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 15:01 Dodano załącznik "wniosek o udzielenie bonifikaty.doc"
(Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 14:57 Usunięto załącznik wniosek o udzielenie bonifikaty.doc
(Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 08:48 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 08:36 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 15:20 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 15:19 Dodano załącznik "wniosek o udzielenie bonifikaty.doc"
(Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 15:18 Usunięto załącznik wniosek o udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego

(Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 15:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:54 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:46 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
20.01.2010 09:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
20.01.2010 09:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.10.2009 08:30 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 10:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.08.2009 10:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 13:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.04.2009 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.04.2009 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.04.2009 12:45 Dodano załącznik "wniosek o udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego"

(Sylwia Kołomańska)
08.04.2009 12:43 Usunięto załącznik ZAŁ NR 1-
(Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 13:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:02 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:49 Dodano załącznik "ZAŁ NR 1-"
(Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:47 Usunięto załącznik wniosek - bonifikata od opłaty
rocznej za 2008 rok

(Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:44Usunięto załącznik wniosek - bonifikata od opłaty
rocznej za 2008 rok
(Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:42 Usunięto załącznik wniosek 2008r.- bonifikata od opłaty
rocznej.doc

(Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:29 Dodano załącznik "wniosek 2008r.- bonifikata od opłaty
rocznej.doc"

(Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 16:09 Usunięto załącznik wniosek - bonifikata od opłaty
rocznej

(Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 16:06 Dodano załącznik "wniosek - bonifikata od opłaty rocznej
za 2008 rok"

(Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 14:54 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 11:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 09:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
28.06.2007 08:57 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 10:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
30.04.2007 10:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 13:11 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 13:11 Dodano załącznik "wniosek - bonifikata od opłaty rocznej"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:50 Usunięto załącznik "wniosek - bonifikata od opłaty
rocznej.doc"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
04.09.2006 12:27 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 12:26 Dodano załącznik "wniosek - bonifikata od opłaty
rocznej.doc"

(Marcin Błażków)
04.09.2006 11:37 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)