Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

075 7546303

fax: 075 7546203

 

WGN

WGN/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29, Jelenia Góra, parter- pokój 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki: Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego.

3.

Wymagane załączniki: wypełniona przez najemcę i wynajmującego Informacja o stronie i przedmiocie umowy najmu lokalu użytkowego

kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS

4.

Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy

5.

Opłaty:

wadium –1800 zł

wpłata za nabywany lokal i udział w gruncie wynikająca z protokołu z rokowań

podatek VAT od I opłaty za udział w użytkowaniu wieczystym gruntu 

Wpłat należy dokonywać w jednej z kas Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566

6.

Termin załatwienia sprawy dla nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym:

zebranie opinii od merytorycznych komórek Urzędu Miasta dotyczących możliwości zbycia wnioskowanej nieruchomości – do 2 miesięcy

uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - do 3 miesięcy

uzyskanie opinii Komisji Rady Miejskiej i przygotowanie zarządzenia o zbyciu nieruchomości ‑ do 1 miesiąca.

wycena lokalu (po wpłacie wadium przez najemcę w terminie określonym przez Wydział) ‑ 1miesiąc.

ustalenie ceny zbycia (wraz z przygotowaniem niezbędnych w tym celu materiałów) ‑ do 1 miesiąca

przygotowanie obwieszczenia oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (oddania w użytkowanie wieczyste) - 6 tygodni,

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego  (m. in. protokołu z rokowań) –  w czasie wyznaczonego w obwieszczeniu terminu do zawarcia aktu notarialnego

zawarcie umowy notarialnej - po uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą.

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami- pokój 108

8.

Tryb odwoławczy: Wnioski i zapytania rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta. Odwołanie w trybie przepisów kpa nie dotyczy.

9.

Opłata za odwołanie: wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

10.

Podstawa prawna:

art. 34 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 ze zmianami)

Uchwała Nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 r.

Uchwała Nr 665/XLIX/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 kwietnia 2002 r.

Uchwała Nr 618/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 stycznia 2001 r.

Uchwała Nr 619/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 stycznia 2001 r.

Uchwała Nr 1069/2002 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 r.

Uchwała nr 152/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02.12.2003 r.

Uchwała nr 474/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15.11.2005

11.

Uwagi: aktu notarialnego ponosi nabywca.

zatwierdzony przez: Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami-  Sylwia Kołomańska

data zatwierdzenia: 30.04.2007

data ostatniej zmiany : 10.02.2009

 

Sprawdzono aktualność dn.:11.10.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGN1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 11:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2010 15:04

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2010 15:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.09.2010 15:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2010 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.07.2010 10:07 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 12:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.05.2010 09:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 14:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.03.2010 12:15 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 12:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2010 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:46 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.09.2009 13:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
23.09.2009 14:18 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.08.2009 14:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.06.2009 12:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2009 10:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.04.2009 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2009 13:11 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:22 Dodano załącznik "Informacja o stronie i przedmiocie umowy
najmu lokalu użytkowego"

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:19 Usunięto załącznik Informacja o stronie i przedmiocie
LU.doc

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:19 Dodano załącznik "Informacja o stronie i przedmiocie
LU.doc"

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:19 Dodano załącznik "wniosek luz..doc"
(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:18 Usunięto załącznik Informacja o stronie i przedmiocie
umowy najmu lokalu użytkowego

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:17 Dodano załącznik "Informacja o stronie i przedmiocie umowy
najmu lokalu użytkowego"

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:14 Usunięto załącznik wniosek luz..doc
(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:13 Usunięto załącznik informacja o stronie i przedemiocie
sprzedaży LU.doc

(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:56 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:37 Dodano załącznik "informacja o stronie i przedemiocie
sprzedaży LU.doc"

(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:34 Usunięto załącznik Poprawiona ankieta o sprzedaż LU.doc
(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:33 Dodano załącznik "Poprawiona ankieta o sprzedaż LU.doc"
(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:32 Dodano załącznik "wniosek luz..doc"
(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:31 Usunięto załącznik Wniosek LU
(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 14:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:10 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2008 15:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.11.2008 14:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2008 15:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 11:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 13:54 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 15:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 15:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 14:56 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:19 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 11:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 09:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 09:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
28.06.2007 08:47 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 10:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
30.04.2007 10:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:46 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:46 Dodano załącznik "Wniosek LU"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:43 Usunięto załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU
UŻYTKOWEGO"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:51 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO"
(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:48 Usunięto załącznik "wniosek-03.02.06-l.uż..doc"
(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
04.09.2006 12:40 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 12:29 Dodano załącznik "wniosek-03.02.06-l.uż..doc"
(Marcin Błażków)
04.09.2006 11:38 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)