Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

075 7546300

fax.: 075 7546203

 

WGN

WGN/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29, Jelenia Góra, parter- pokój nr 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki: wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

3.

Wymagane załączniki: - wypełniona przez najemcę i wynajmującego informacja o stronie i przedmiocie umowy najmu lokalu mieszkalnego

4.

Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy.

5.

Opłaty:

Wadium 700 zł

Wpłata za nabywany lokal i udział w gruncie wynikająca z protokołu z rokowań (w przypadku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu podatek VAT od I opłaty oraz opłat rocznych za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu)

Wpłat należy dokonywać w jednej z kas Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566.

6.

Termin załatwienia sprawy dla nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym:

zebranie opinii od merytorycznych komórek Urzędu Miasta dotyczących możliwości sprzedaży wnioskowanej nieruchomości – do 2 miesięcy

uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - do 3 mesięcy

uzyskanie opinii Komisji Rady Miejskiej i przygotowanie zarządzenia o zbyciu nieruchomości ‑ do 1 miesiąca.

wycena lokalu (po wpłacie wadium przez najemcę w terminie określonym przez Wydział) ‑ 1miesiąc.

ustalenie ceny zbycia (wraz z przygotowaniem niezbędnych w tym celu materiałów) ‑ do 1 miesiąca

przygotowanie obwieszczenia oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (oddania w użytkowanie wieczyste) - 6 tygodni,

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego  (m. in. protokołu z rokowań) –  w czasie wyznaczonego w obwieszczeniu terminu do zawarcia aktu notarialnego,

zawarcie umowy notarialnej - po uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą.

7.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami –ul. Ptasia 2/3, pok. 108

8.

Tryb odwoławczy: Wnioski i zapytania rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta. Odwołanie w trybie przepisów kpa nie dotyczy.

9.

Opłata za odwołanie: wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

10.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami)

ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności  lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80 poz. 903 ze zmianami)

Kodeks cywilny z dnia 16 maja 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami)

Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry: Nr 275/XXIII/2000 z dnia 23 maja 2000 r. oraz Nr 57/VII/2003 z dnia 25 marca 2003 r.

Uchwała nr 393/2000 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 maja 2000 r.,

Uchwała nr 152/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02.12.2003 r.

11.

Uwagi: koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

zatwierdzony przez:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami -  Sylwia Kołomańska

data zatwierdzenia: 30.04.2007

data ostatniej zmiany 10.02.2009

 

Sprawdzono aktualność dn.:11.10.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGN2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 11:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2010 15:05

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2010 15:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.09.2010 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2010 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.07.2010 10:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 12:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.05.2010 09:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.03.2010 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2010 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.09.2009 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
23.09.2009 14:17 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.08.2009 14:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.06.2009 12:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2009 11:00 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.04.2009 15:36 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:28 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:27 Dodano załącznik "Informacja o stronie i przedmiocie umowy
najmu lokalu mieszkalnego"

(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:27 Dodano załącznik "wniosek lm.doc"
(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:26 Usunięto załącznik wniosek lm.doc
(Sylwia Kołomańska)
11.02.2009 10:25 Usunięto załącznik informacja o stronie i przedmiocie
sprzedaży LM.doc

(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 16:01 Dodano załącznik "informacja o stronie i przedmiocie
sprzedaży LM.doc"

(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:59 Dodano załącznik "wniosek lm.doc"
(Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:54 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:44 Usunięto załącznik wniosek o sprzedaż LM
(Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:11 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2008 15:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.11.2008 14:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2008 15:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 11:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:07 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 15:56 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 14:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:20 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 11:44 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 09:26 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.06.2007 13:34 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 10:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:37 Dodano załącznik "wniosek o sprzedaż LM"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:36 Usunięto załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU
MIESZKALNEGO"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:43 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO"
(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:41 Usunięto załącznik "wniosek o sprzedaż LM .doc"
(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
04.09.2006 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 13:03 Dodano załącznik "wniosek o sprzedaż LM .doc"
(Marcin Błażków)
04.09.2006 11:41 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)