Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

075 7546276

fax: 075 7546203

 

WGN

WGN/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29, Jelenia Góra, parter- pokój 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości. Wniosek w załączeniu.

3.

Wymagane załączniki:

aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości gruntowej potwierdzający prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości oraz aktualny stan jej zagospodarowania tj.: (działka zabudowana domem mieszkalnym, innym budynkiem, garażem, niezabudowana itp.);

aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości lokalowej potwierdzający prawo własności lokalu – dotyczy wyłącznie właścicieli wyodrębnionych lokali;

4.

Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy

5.

Opłaty:

zaliczka na poczet wyceny nieruchomości – 400 zł

opłata skarbowa 10 zł

opłata za przekształcenie ustalona w decyzji

Wpłat należy dokonywać w jednej z kas Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566

6.

Termin załatwienia sprawy:

badanie wniosków pod względem formalnym oraz przesłanie informacji o sposobie załatwienia wniosku, ewentualnie wydanie decyzji odmownej – do 1 miesiąca;

po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę na zaproponowany sposób załatwienia sprawy wezwanie do wniesienia zaliczki na poczet wyceny nieruchomości – 2 tygodnie od chwili otrzymania informacji od wnioskodawcy;

wycena nieruchomości – do 1 miesiąca od chwili wpłaty zaliczki;

informacja o wysokości opłat za przekształcenie - do 2 tygodni od chwili sporządzenia wyceny oraz przesłanie wniosku dot. sposobu zapłaty opłaty z tyt. przekształcenia oraz ewentualnego udzielenia bonifikaty;

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie bonifikaty - do 1miesiąca od chwili złożenia wniosku

wydanie decyzji  - do 1 miesiąca;

w przypadku rezygnacji wydanie decyzji o umorzeniu postępowania – do 1 miesiąca od chwili wpłynięcia rezygnacji.

7.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami - pokój 107

8.

Tryb odwoławczy: Odwołanie w trybie przepisów Kpa.

9.

Opłata za odwołanie: zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

10.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami)

Zarządzenie Nr 1714/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31sierpnia 2006 r.

11.

Uwagi: koszty postępowania ponosi nabywca.

zatwierdzony przez: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami -  Sylwia Kołomańska

data zatwierdzenia: 30.04.2007

data ostatniej zmiany: 30.04.2007

 

Sprawdzono aktualność dn.: 11.10.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGN3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 11:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2010 15:05

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2010 15:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.09.2010 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2010 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.07.2010 10:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 12:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.05.2010 09:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 11:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.03.2010 13:03 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2010 12:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:07 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.09.2009 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2009 14:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.06.2009 12:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2009 11:00 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.04.2009 15:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:15 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2008 15:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.11.2008 14:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2008 15:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:36 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 11:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 11:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:47 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:05 Dodano załącznik "ZAŁ. NR 2"
(Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 16:09 Usunięto załącznik Wniosek w sprawie przekształcenia
(Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 16:08 Dodano załącznik "Wniosek o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"

(Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 14:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 10:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 10:28 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.06.2007 13:31 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
27.06.2007 13:29 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 11:02 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:29 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie przekształcenia"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:28 Usunięto załącznik "WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:27 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:35 Dodano załącznik "WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:32 Usunięto załącznik "Wniosek w sprawie przekształc.
dobry.doc"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2006 13:39 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie przekształc.
dobry.doc"

(Marcin Błażków)
10.10.2006 13:38 Usunięto załącznik "Wniosek w sprawie przekształc.
dobry.doc"

(Marcin Błażków)
04.09.2006 13:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 13:07 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie przekształc.
dobry.doc"

(Marcin Błażków)
04.09.2006 11:49 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)