Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

075 7546228

fax:

075 7546203

 

WGN

WGN/4

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Sprzedaż Bądź oddanie W użytkowanie wieczyste Części przyległej nieruchomości niezbędnej dla poprawy warunków Zagospodarowania już posiadanej nieruchmości – w drodze bezprzetargowej

1.

Miejsce składania wniosku: PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, parter- pokój nr 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki:  Wnioski w załączeniu.

3.

Wymagane załączniki:

mapa zasadnicza (z oznaczeniem wnioskowanego terenu);

mapa ewidencyjna (z oznaczeniem wnioskowanego terenu);

wypis z rejestru gruntów nieruchomości wnioskowanej;

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

uchwała organu reprezentującego wnioskodawcę, wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości; 

wypis z rejestru gruntów nieruchomości posiadanej.

4.

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy, pełnomocnictwo.

5.

Opłaty:

wadium w wysokości:

700,00 zł - od wnioskujących o nabycie części nieruchomości na poprawę stanu zagospodarowania

(zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 700 zł i nie obejmują kosztów podziału geodezyjnego gruntu i czynności geodezyjnych tj. odnowienie lub okazanie granic działki) 

przed zawarciem aktu notarialnego nabywcy uiszczają cenę nieruchomości lub pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Uiszczane kwoty wynikają z protokołu rokowań.

Wpłat należy dokonywać w jednej z kas Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566.

6.

Termin załatwienia sprawy przy uregulowanym stanie prawnym:

uzyskanie opinii wydziałów merytorycznych – od 3 do 6 miesięcy;

uzyskanie opinii Komisji Rady Miejskiej ‑ do 2 miesięcy;

ewentualny podział oraz przygotowanie i wydanie zarządzenia o zbyciu nieruchomości, (po wpłacie wadium przez najemcę w terminie określonym przez Wydział) – do 3 miesięcy;

wycena nieruchomości - do 1 miesiąca;

ustalenie ceny zbycia (wraz z przygotowaniem niezbędnych w tym celu materiałów) ‑ do 1 miesiąca;

przygotowanie obwieszczenia oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (oddania w użytkowanie wieczyste) - 6 tygodni;

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego  (m. in. protokołu z rokowań) –  w czasie terminu do zawarcia aktu notarialnego wyznaczonego w obwieszczeniu;

zawarcie umowy notarialnej - po uzgodnieniu z wnioskodawcą.

7.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami –  ul. Ptasia 2/3, pok. 104 i 111

8.

Tryb odwoławczy: Wnioski i zapytania rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta. Odwołanie w trybie przepisów kpa nie dotyczy.

9.

Opłata za odwołanie: wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

10.

Podstawa prawna: art. 37,ust. 2 pkt 6 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);

Uchwała Rady  Miejskiej Jeleniej Góry Nr 304/XLI/2008  z dnia 16 grudnia 2008 r.;

11.

Uwagi: do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT; koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

zatwierdzony przez: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami -  Sylwia Kołomańska

data zatwierdzenia: 30.04.2007

data ostatniej zmiany: 10.03.2009

 

Sprawdzono aktualność dn.:11.10.2010 R.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGN4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 11:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2010 15:06

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2010 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.09.2010 15:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2010 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.07.2010 10:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 12:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.05.2010 09:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.03.2010 10:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2010 12:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:48 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:16 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI - NA RZECZ
OSÓB PRAWNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:16 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI - NA RZECZ
OSÓB FIZYCZNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:15 Usunięto załącznik Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne.doc

(Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:15 Usunięto załącznik Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne.doc

(Sylwia Kołomańska)
24.09.2009 13:33 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
23.09.2009 14:22 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.08.2009 14:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.06.2009 12:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2009 11:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.04.2009 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2009 13:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:16 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2008 15:10 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.11.2008 14:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2008 15:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:41 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne.doc"

(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:41 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne.doc"

(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:39 Usunięto załącznik Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne

(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:39 Usunięto załącznik Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne

(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:48 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:05 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:25 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:10 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 15:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 15:03 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 12:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.06.2007 13:25 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 11:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:12 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:12 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:08 Usunięto załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚC-NA RZECZ
OSÓB FIZYCZNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:08 Usunięto załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚC-NA RZECZ
OSóB PRAWNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 12:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:25 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚC-NA RZECZ
OSóB PRAWNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:25 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPRZEDAŻ/ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHMOŚCI GRUNTOWEJ NA POPRAWĘ
STANU ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚC-NA RZECZ
OSÓB FIZYCZNYCH"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:21 Usunięto załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne.doc"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:21 Usunięto załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne.doc"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:19 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
04.09.2006 13:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 13:20 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby prawne.doc"

(Marcin Błażków)
04.09.2006 13:20 Dodano załącznik "Wniosek - nabycie gruntu na poprawę
stanu zagospodarowania - osoby fizyczne.doc"

(Marcin Błażków)
04.09.2006 11:58 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)