Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

075 7546279

fax:

075 7546203

 

WGN

WGN/5

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydzierżawienie Nieruchomości

1.

Miejsce składania wniosku: PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, parter- pokój nr 31, stanowisko nr 1

2.

Wymagane druki: wniosek o wydzierżawienie nieruchomości.

3.

Wymagane załączniki:

mapa zasadnicza (z oznaczeniem wnioskowanego terenu);

mapa ewidencyjna (z oznaczeniem wnioskowanego terenu);

wypis z rejestru gruntów nieruchomości wnioskowanej;

4.

Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualnie: upoważnienie lub notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy

5.

Opłaty:

czynsz dzierżawny ustalony w zawartej umowie

Wpłat należy dokonywać w jednej z kas Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra wskazane w umowie dzierżawy.

6.

Termin załatwienia sprawy:

Nieruchomość wytypowana do dzierżawy po raz pierwszy (nowa lokalizacja):

Na okres do 3 lat:

zebranie opinii wydziałów merytorycznych dotyczących możliwości wydzierżawienia nieruchomości – od 3 do 6 miesięcy;

przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości ‑ do 1 miesiąca;

zbieranie ofert na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości w terminie określonym w ogłoszeniu – do 1 miesiąca;

rozpatrzenie złożonych ofert na posiedzeniu Prezydenta– oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy – do 2 tygodni

zawarcie umowy z wyłonioną osobą w terminie do 1 miesiąca.

Na okres powyżej 3 lat

zebranie opinii wydziałów merytorycznych dotyczących możliwości wydzierżawienia nieruchomości – od 3 do 6 miesięcy;

uzyskanie opinii Komisji Rady Miejskiej – w terminie do 1 miesiąca;

podjęcie stosownej uchwały przez RM o wydzierżawieniu nieruchomości – w terminie do 3 miesięcy;

zbieranie ofert na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości w terminie określonym w ogłoszeniu – do 1 miesiąca;

rozpatrzenie złożonych ofert na posiedzeniu Prezydenta– oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy – do 2 tygodni;

zawarcie umowy z wyłonioną osobą w terminie do 1 miesiąca.

Nieruchomość wytypowana do dzierżawy po raz kolejny (lokalizacja ustalona wcześniej):

przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości ‑ do 1 miesiąca;

zbieranie ofert – wniosków w okresie ustalonym w umowie dzierżawy;

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy – do 2 tygodni;

w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy i braku wniosku dotychczasowego dzierżawcy o zawarcie kolejnej umowy, postępowanie jak w przypadku nieruchomości wytypowanej do dzierżawy po raz pierwszy, z wyjątkiem nieruchomości wcześniej wykazanej do dzierżawy.

7.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział  Gospodarki Nieruchomościami –  ul. Ptasia 2/3, pok. 109

8.

Tryb odwoławczy: Wnioski i zapytania rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta. Odwołanie w trybie przepisów kpa nie dotyczy.

9.

Opłata za odwołanie: wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

10.

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami)

Uchwała Rady  Miejskiej Jeleniej Góry Nr 164/XVI/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

11.

Uwagi: do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie  22 %  podatek VAT;

zatwierdzony przez: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami-Sylwia Kołomańska

data zatwierdzenia: 30.04.2007

data ostatniej zmiany: 30.04.2007

 

Sprawdzono aktualność dn.: 11.10.2010 R.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGN5
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.09.2006 12:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2010 15:06

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2010 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.09.2010 15:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.08.2010 15:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.07.2010 10:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 12:22 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.05.2010 09:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.04.2010 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 12:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2010 12:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:50 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI "

(Sylwia Kołomańska)
10.11.2009 15:49 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI / WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY

(Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:12 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI / WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY"

(Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:10 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2009 14:09 Usunięto załącznik wniosek-dzierżawa.doc
(Sylwia Kołomańska)
24.09.2009 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
23.09.2009 14:19 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.08.2009 14:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.06.2009 12:55 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2009 11:02 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.04.2009 15:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2009 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.02.2009 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.01.2009 15:15 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2008 15:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.11.2008 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.10.2008 15:15 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.09.2008 15:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:28 Dodano załącznik "wniosek-dzierżawa.doc"
(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 17:26 Usunięto załącznik wniosek - dzierżawa
(Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 15:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2008 15:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.07.2008 14:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.06.2008 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:21 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.05.2008 15:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:13 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.04.2008 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.03.2008 15:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.02.2008 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
21.01.2008 15:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.12.2007 14:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.11.2007 14:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.10.2007 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2007 15:24 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.08.2007 12:28 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 09:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.06.2007 13:23 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
27.06.2007 13:21 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.04.2007 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:49 Dodano załącznik "wniosek - dzierżawa"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:47 Usunięto załącznik "wniosek-dzierżawa"
(Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:46 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:43 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
27.04.2007 11:40 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek-dzierżawa" na
"wniosek-dzierżawa"

(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 10:09 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 09:58 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 09:58 Dodano załącznik "wniosek-dzierżawa"
(Sylwia Kołomańska)
03.01.2007 09:56 Usunięto załącznik "wniosek-dzierżawa.doc"
(Sylwia Kołomańska)
04.09.2006 13:24 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.09.2006 13:23 Dodano załącznik "wniosek-dzierżawa.doc"
(Marcin Błażków)
04.09.2006 12:01 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)