Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100,75-46-101,75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR

OSR/16

 KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333, 75 46 399

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.

wymagane druki

WZÓR WNIOSKU W ZAŁĄCZENIU.

3.

Wymagane załączniki.

Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,

WYPIS Z EWIDENCJI gruntów OBEJMUJĄCY PRZEWIDYWANY TEREN, NA którym  BĘDZIE REALIZOWANE przedsięwzięcie ORAZ OBEJMUJĄCY OBSZAR, NA KTÓRY będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kratę informacyjną zawierającą DANE określone W ART. 3.1 PKT 5 USTAWY O udostępnianiu INFORMACJI O środowisku I JEGO OCHRONIE, UDZIALE społeczeństwa W OCHRONIE środowiska ORAZ O OCENACH oddziaływania NA środowisko (w zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia) - w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna

4.

Dokumenty do wglądu.

Brak

5.

Opłaty.

1. OpłaTA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI W WYSOKOśCI 205 zł.

2. OPŁATA SKARBOWA ZA DOŁĄCZENIE PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA STRONY (WNIOSKODAWCY, INWESTORA) W WYSOKOŚCI 17 ZŁ.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu (ul.Sudecka 29 lub Ratusz przybudówka I piętro) lub na konto w Banku Millennium SA I oddział w Jeleniej Górze nr 98116022020000000060115566

6.

TERMIN ZAłATWIENIA SPRAWY


Do 2 miesięcy, zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność uzyskania opinii i uzgodnień zewnętrznych.

7.

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej.

9.

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. 225, poz. 1635, z późn. zm.)

10.

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu INFORMACJI O środowisku I JEGO OCHRONIE, UDZIALE społeczeństwa W OCHRONIE środowiska ORAZ O OCENACH oddziaływania NA środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

11.

Uwagi.

 Brak.

data utworzenia: 03.11.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn.  23.11.2010 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR16
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.09.2006 14:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.11.2010 08:48

Rejestr zmian dokumentu

24.11.2010 08:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.11.2010 13:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.11.2010 13:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.11.2010 13:33 Dodano załącznik "Wzór wniosku" (Ewa Tomera)
23.11.2010 13:33 Usunięto załącznik wzór wniosku.doc
(Ewa Tomera)
23.11.2010 13:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
31.05.2010 11:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 11:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 08:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
21.10.2009 11:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
21.10.2009 10:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
21.10.2009 10:56 Dodano załącznik "wzór wniosku.doc" (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:42 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:52 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:04 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 12:52 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
27.01.2009 14:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.09.2008 15:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
21.02.2008 11:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 09:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 11:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.09.2006 11:43 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
06.09.2006 11:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
05.09.2006 14:33 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)