Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546174 fax: 7546165

WSO

WSO/4

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

ZBIÓRKI  PUBLICZNE

1.

Miejsce złożenia wniosku:

Plac Ratuszowy 58 – Przybudówka pokój 3  parter

 

2.

Wniosek składa się na piśmie. Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiorki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa: cel zbiórki, formy przeprowadzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia, obszar, na którym zbiórka będzie prowadzona, liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki.

3.

Wymagane załączniki:

Dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej, statut lub akt organizacyjny komitetu.

 

4.

Opłaty:

5.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

6.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich – decyzja wydana z upoważnienia Prezydenta

 

7.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

8.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. /Dz. U. Nr 22, poz. 162 ze zm./
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami /Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947 ze zm./
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr  225, poz. 1635 ze zm./. 

9.

Uwagi:

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki -  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Data zatwierdzenia: 10.03.2010r.

Sprawdzono aktualność dnia:  2010.08.10.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.09.2006 11:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:55