Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546174 fax: 7546165

WSO

WSO/5

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

IMPREZY MASOWE

1.

Miejsce złożenia wniosku:

Plac Ratuszowy 58 – Przybudówka pokój 3 parter

 

2.

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. opinie komendanta miejskiego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, państwowego inspektora sanitarnego
 2. graficzny plan obiektu wraz z opisem 
 3.  regulamin obiektu
 4. program i regulamin imprezy masowej
 5. informację o liczbie miejsc na obiekcie lub na terenie, na którym impreza będzie organizowana
 6. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej /kierownika do spraw bezpieczeństwa/
 7. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej
 8. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia
 9.  polisę ubezpieczeniową

 

4.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł. płatna w kasie Urzędu za decyzję pozytywną

 

5.

Termin załatwienia sprawy:

 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

6.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich – decyzja administracyjna wydana                 z  upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 

7.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

 

8.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.  o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm./.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr  225, poz. 1635 ze zm./. 

 

9.

Uwagi:

 Dla imprez masowych przeprowadzanych przez tego samego organizatora      w tych samych obiektach , dla których opracowano terminarz, prezydent wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku. 

 

Zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Data zatwierdzenia: 10.03.2010r.

Sprawdzono aktualność dnia: 2010.08.10.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO5
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.09.2006 11:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:54