Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546174 fax: 7546165

WSO

WSO/7

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

ZGROMADZENIA  PUBLICZNE

1.

Miejsce złożenia wniosku:

Plac Ratuszowy 58 – Przybudówka pokój 3 parter

 

2.

Wniosek składa się na piśmie. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy o zgromadzeniu nie później niż na 3 dni przed datą zgromadzenia.

3.

Zawiadomienie winno zawierać:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
  2. cel i program oraz język, w którym  będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
  3. miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
  4. określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia.

4.

Opłaty:

5.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

6.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich – decyzja administracyjna tylko w przypadku odmowy wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 

7.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

8.
Opłata za odwołanie:
nie podlega opłacie

 

 

 

9.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz. U. Nr 51, poz. 297 ze zm./
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr  225, poz. 1635 ze zm./. 

 

 

10.

Uwagi:

 Zgromadzenia publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.

zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

data zatwierdzenia: 10.03.2010 r.

Sprawdzono aktualność dn.:2010.08.10.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO7
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.09.2006 12:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:54