OPŁATA MIEJSCOWA

Sprawy opłaty miejscowej załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr 35

Telefon 0 75 75 46 208

email: podatki_um@jeleniagora.pl

OPŁATA MIEJSCOWA jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,wypoczynkowych lub szkoleniowych:

  • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
  • w miejscowościach znajdujących się  na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.nr 167, poz.1399)
 - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Poboru opłaty miejscowej dokonuje się przy okazji wykonywania czynności meldunkowych.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. od osób przebywających w szpitalach,

  3. od osób niewidomych i ich przewodników,

  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,

  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry  w sprawie opłaty miejscowej jest dostępna tutaj lub w formie załącznika na dole strony. 

Wpłat opłaty miejscowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opłata miejscowa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.09.2003 07:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.02.2008 12:42

Rejestr zmian dokumentu

22.02.2008 12:42 Dodano załącznik "OPŁATA MIEJSCOWA.doc"
(Janina Nadolska)
22.02.2008 12:20 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 12:15 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
22.02.2008 12:13 Dodano załącznik "Opłata miejscowa tekst jednolity.doc"
(Janina Nadolska)
18.12.2007 13:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.12.2007 13:17 Dodano załącznik "Uchwała-miejscowa 2008"
(Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2005 13:28 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2005 11:38 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2005 11:32Dodano załącznik "Uchwała - miejscowa 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:51Usunięto załącznik "Uchwała - opłata miejscowa.htm"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:49Dodano załącznik "Uchwała-opłata miejscowa"
(Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.01.2004 10:30 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 15:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 15:13Dodano załącznik "Uchwała - opłata miejscowa.htm"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 15:13Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie opłaty
miejscowej"
(Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 10:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 09:40Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie opłaty
administracyjnej" na "Uchwała w sprawie opłaty miejscowej"
(Janina Kurzawa)
10.09.2003 08:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 07:50 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)