Uchwała Nr 640/L/2006

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 24 października 2006 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1

„Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007-2013”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007-2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2006 11:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2006 13:08

Rejestr zmian dokumentu