Zarządzenie Nr 0152-3/V/06

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 13 grudnia 2006r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania   oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i dla potrzeb zarządzania kryzysowego

Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

 

            Na podstawie §3 pkt.14, §4 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia         25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002r. Nr 96 poz. 850), w związku z pismem Nr ZK/2130/1029/2006 z dnia 2 października 2006r. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej oraz na podstawie „Kalendarzowego Planu Działania         w Zakresie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Miasta Jeleniej Góry na 2006 r.” zarządzam :

 

§ 1

            Powołuję komisję do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego (sprzęt OC i przeciwpowodziowy), w składzie:

 

        Przewodniczący komisji:                       Wacław Kozłowski Z-ca Szefa MIOC

 Członkowie komisji:                       Henryk Szewczyk inspektor MIOC

                                                           Jerzy Małas  inspektor WOT

 

§ 1

Komisja ustali stan techniczny sprzętu, jego dalszej przydatności i przeprowadzi przeklasyfikowanie, wybrakowanie oraz inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej i sprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego w magazynach Urzędu Miasta do dnia 31 grudnia 2006r.

 

§ 2

Komisja z przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu sporządzi zbiorcze protokóły dotyczące terenu miasta Jeleniej Góry i przedstawi mi je do zatwierdzenia do dnia  31 stycznia 2006 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jelenia Góra

 

Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i dla potrzeb zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Jel.Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.12.2006 10:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.12.2006 10:36

Rejestr zmian dokumentu