ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/V/06

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 listopada 2006 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w latach 2007-2008.

Na podstawie art.26 ust.1 oraz art.30 ust.1i2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.), oraz w związku z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych dokonuję wyboru oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/V/06
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.01.2007 14:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.03.2009 10:12

Rejestr zmian dokumentu

02.03.2009 10:12Dokument został odzyskany. (Marcin Błażków)
02.03.2009 10:11Dokument został odzyskany. (Marcin Błażków)
09.02.2007 09:33Dokument usunięto. (Marcin Błażków)
22.01.2007 11:34 Edycja dokumentu (Maria Gumprecht)
22.01.2007 11:20 Edycja dokumentu (Maria Gumprecht)
05.01.2007 14:55 Utworzenie dokumentu. (Maria Gumprecht)