ZARZĄDZENIE Nr  0151- 102/V/07

 

Prezydenta Miasta Jelenia Góra

z dnia 22 stycznia 2007 roku

  

w sprawie powołania zespołu do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganowego wiatru i intensywnych opadów deszczu na terenie Miasta Jeleniej Góry

 

 

Na podstawie art. 31ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami )

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Zespół ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze technicznej miasta powstałych w wyniku huraganowego wiatru i intensywnych opadów deszczu w składzie:

 

1.      Jerzy Bigus MZDiM                                  - przewodniczący komisji;

2.      Zbigniew Kaczor MZDiM                          - członek komisji;

3.      Norbert Łukaniuk MZDiM                          - członek komisji;

4.      Miłosz Służewski WGK                            - członek komisji;

5.      Grzegorz Jóźwiak MPGK Sp. z o.o.        - członek komisji’;

6.      Bożena Sikora PWiK”Wodnik”Sp. z o.o. - członek komisji’.

 

 

§ 2

Powołuję Zespół ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze mieszkaniowej         i użyteczności publicznej miasta powstałych w wyniku huraganowego wiatru i intensywnych opadów deszczu w składzie:

 

1.      Teresa Sierpińska WGM                                                 - przewodnicząca komisji;

2.      Krystyna Jankowiak-Witek Dyr. ZGL”Południe”              - członek komisji;

3.      Lucyna Januszewska Dyr. ZGL „Północ”                       - członek komisji;

4.      Joanna Hanusz Dyr. Zespołu Obsługi „Oświata”           - członek komisji;

5.      Tadeusz Wojak JCK                                                       - członek komisji;

6.      Zbigniew Słowik Z-ca Dyr. ds. komunaln. ZGL ”Północ” - członek komisji;

7.      Wiesław Kaźmierski Z-ca Dyr. ds. komunaln. ZGL „Południe” - członek komisji.

 

§ 3

Powołuję Zespół ds. ustalania szkód i szacowania strat w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska miasta powstałych w wyniku huraganowego wiatru i intensywnych opadów deszczu w składzie:

 

1.      Bożena Mazurek - Nacz.WR                    - przewodnicząca komisji;

2.      Elżbieta Burdach WR                                  - członek komisji;

3.      Jadwiga Osińska  WR                                 - członek komisji;

4.      Ludmiła Witkowiak WR                                - członek komisji;

5.      Mariola Jurkowska WR                                - członek komisji;

6.      Edyta Koncewicz WOŚ                               - członek komisji;

7.      Zofia Hajduga O/Zieleni MPGK Sp. z o.o.    - członek komisji.

 

 

§ 4

Zespoły określone w § 1,2,3 Zarządzenia przygotowują protokoły do dnia 24.01.2007r.    zgodnie z wzorem protokołu szkód i strat będącego załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

                                                                                      Marek Obrębalski

 

                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                         Jelenia Góra

 

                                                                                                

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania zespołu do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganowego wiatru i intensywnych opadów deszczu na terenie Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 09:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 09:12

Rejestr zmian dokumentu