Zarządzenie Nr  0151- 48/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  10  stycznia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2  i  ust. 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Panu Wiesławowi Zyśk, Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         zawierania umów w ramach bieżącej działalności jednostki określonych przyznanymi środkami budżetowymi i zatwierdzonym preliminarzem wydatków.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góra

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 13:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 13:48

Rejestr zmian dokumentu