Zarządzenie nr 0151-100/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Jeleniej Góry

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.159 ze zmianami) oraz § 3 uchwały nr 370/XXIX/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra, zmienionej uchwałą Nr 523/XLIII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 marca 2006r.zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra

zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Z dniem 1 marca 2007 roku wzrastają o 1 % stawki czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych wynajętych przed dniem 1 stycznia 2007 roku z uwzględnieniem zapisu § 6 ust.2 uchwały.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Lokalowej “Północ”

oraz Zakładowi Gospodarki Lokalowej “Południe”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i zakładów gospodarki lokalowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2007 08:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2007 08:14

Rejestr zmian dokumentu