Zarządzenie Nr  0151- 98/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 10 stycznia  2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2  i  ust. 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Pani Stanisławie Koniuszewskiej-Sitek  Dyrektorowi  Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”  w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie bieżącej działalności dotyczącej zadań powiatu, związanej z prowadzeniem  kierowanej jednostki.

2. Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Pełnomocnictwa  udziela  się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2007 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2007 10:23

Rejestr zmian dokumentu