Zarządzenie nr 0151-103/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 24 stycznia 2007 roku

 


 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemcówNa podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zarządza się co następuje:


§ 1


  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.

  2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2007 11:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.01.2007 11:37

Rejestr zmian dokumentu