Zarządzenie Nr 0151-106/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przez zakłady budżetowe

 

 

Na podstawie § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca
2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783) w  sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego, zakłady budżetowe otrzymujące dotacje przedmiotowe, przekazują rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2.

 

Kwota należnej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego nie może być wyższa od kwoty dotacji określonej w uchwale budżetowej  po zmianach na dany rok budżetowy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i po raz pierwszy ma zastosowanie do rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2006 rok.

 

 

 

 

                                                                                      Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                 Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-106/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przez zakłady budżetowe.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.01.2007 13:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.01.2007 13:47

Rejestr zmian dokumentu