ZARZĄDZENIE  Nr 0151-107/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 stycznia 2007r.

 

w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Zatrudniam Panią Marię Karpińską  na okres od dnia 1 lutego 2007 roku do dnia 31 stycznia 2008 roku na stanowisku Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

§ 2.

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.02.2007 12:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.02.2007 12:58

Rejestr zmian dokumentu