ZARZĄDZENIE  Nr 0151-114/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 stycznia  2007r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.


            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U z 2001r, Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 6  załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-113/V/07  z dnia 31 stycznia 2007r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra
zarządzam co następuje :

§ 1.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta Jelenia Góra są jednostki wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Traci moc Zarządzenie Nr 391/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 października 2003r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
MAREK OBRĘBALSKI

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0151-114/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 31 stycznia 2007r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1. Urząd Miasta Jelenia Góra
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
4. Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka"
5. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
7. Straż Miejska
8. Zespół Obsługi „Oświata”
9. Gimnazjum Nr 1
10. Gimnazjum Nr 2
11. Gimnazjum Nr 3
12. Gimnazjum Nr 4
13. Szkoła Podstawowa Nr 2
14. Szkoła Podstawowa Nr 3
15. Szkoła Podstawowa Nr 5
16. Szkoła Podstawowa Nr 6
17. Szkoła Podstawowa Nr 7
18. Szkoła Podstawowa Nr 8
19. Szkoła Podstawowa Nr 10
20. Szkoła Podstawowa Nr 11
21. Szkoła Podstawowa Nr 13
22. Szkoła Podstawowa Nr 15
23. Młodzieżowy Dom Kultury
24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
26. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
27. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
28. Zespół Szkół Elektronicznych
29. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
30. Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"
31. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1
32. Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu Uzdrowisko „Cieplice"
33. Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych
34. Zespół Szkół Licealnych i Usługowych
35. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
36. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
37. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
38. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
39. Międzyszkolny Ośrodek Sportu
II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
1. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
III. ZAKŁADY BUDŻETOWE
1. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
2. Miejski Zakład Komunikacyjny
3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów
4. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”
5. Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”
6. Miejskie Przedszkole Nr 2
7. Miejskie Przedszkole Nr 4
8. Miejskie Przedszkole Nr 10
9. Miejskie Przedszkole Nr 11
10. Miejskie Przedszkole Nr 13
11. Miejskie Przedszkole Nr 14
12. Miejskie Przedszkole Nr 19
13. Miejskie Przedszkole Nr 27
14. Bursa Szkolna Nr 1
15. Bursa Szkolna Nr 4
IV. INSTYTUCJE KULTURY
1. Biuro Wystaw Artystycznych
2. Muzeum Miejskie  „Dom Gerharta Hauptmanna”
3. Grodzka Biblioteka Publiczna
4. Miejski Dom Kultury „Muflon”
5. Jeleniogórskie Centrum Kultury
6. Muzeum Przyrodnicze
7. Osiedlowy Dom Kultury
8. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. Cypriana Kamila Norwida

V.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze –
realizuje zadania rządowe- powołany Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 30 kwietnia 2002r.

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.02.2007 13:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.02.2007 13:10

Rejestr zmian dokumentu