Zarządzenie Nr  0151- 120/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  14  lutego 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Pani Marii Karpińskiej - Kierownikowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie bieżącej działalności, dotyczącej zadań powiatu, związanej z prowadzeniem kierowanej jednostki.

2. Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Kierownika Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.                                                 

                                                           

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 lutego 2007 roku.

 

 

                                                                     Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                               

                                                                               Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.02.2007 12:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.02.2007 12:29

Rejestr zmian dokumentu