Zarządzenie Nr 0151-125/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 28 lutego 2007 rokuw sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze

zmianami) oraz art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze

zmianami) zarządzam, co następuje:§ 1

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA

ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU OPERATÓW

SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2007”


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2007 15:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.03.2007 15:22

Rejestr zmian dokumentu