Zarządzenie Nr 0151-127/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym, w 2007 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze w 2007 r., w wysokości 1.424,57 zł.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia    1 stycznia 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym, w 2007 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.03.2007 11:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.03.2007 12:15

Rejestr zmian dokumentu