ZARZĄDZENIE  NR 0152-12/V/07

 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

z dnia 28 lutego 2007r.

 

 

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.29 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr  142 poz. 1593 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Powołuję z dniem  1 marca 2007r. Panią Barbarę Chrebor – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego na Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA 

JELENIEJ GÓRY 

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.03.2007 14:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.03.2007 14:37

Rejestr zmian dokumentu