Zarządzenie Nr 0151-132/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

zarządzam:

§ 1

Dokonać wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizujących:

1)     całoroczne programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne realizowane w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2)     prowadzenie Klubów Abstynenta.

Listę zadań wraz z wykonawcami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej
i Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                     Jeleniej Góry

                                                                                  Zastępca Prezydenta

                                                                                     Jerzy Łużniak

 

Powrót

Załączniki

  • - (xls 60.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publiczne
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.03.2007 13:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.03.2007 08:03

Rejestr zmian dokumentu