ZARZĄDZENIE NR 0151-134/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 marca 2007 rokuw sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu PaństwaNa podstawie:

- art. 11 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

zarządzam co następuje:§ 1


Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rok 2007 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Zasób nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uchwale Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.03.2007 15:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.03.2007 15:32

Rejestr zmian dokumentu