Zarządzenie Nr 0151-141/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych, powstałych w okresie od 20 lipca 2006r do 31 stycznia 2007r, za lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 18 w Jeleniej Górze

 

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

§ 1

Umarzam kwotę zaległego czynszu za najmowany, w przeszłości, lokal przy ul. Kasprowicza 18 w Jeleniej Górze, w kwocie 2.730,82 zł ( dwa tysiące siedemset trzydzieści 82/100 zł ) należne od Pana Kamila Smala .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej “ Południe” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych, powstałych w okresie od 20 lipca 2006r do 31 stycznia 2007r, za lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 18 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.03.2007 12:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.03.2007 12:22

Rejestr zmian dokumentu