Zarządzenie Nr 0151-129/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 28 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2007 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

 

         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591 ze  zm./, w związku z art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych w 2007 roku na zadaniach  wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej tj.

  • wycinanie drzew na miejskich terenach niezainwestowanych,
  • likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
  • koszenie traw na miejskich terenach niezainwestowanych,
  • eksploatacja i konserwacja fontann miejskich,

powołuję Komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący:

Regina Stefanowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Z-ca Przewodniczącego:

Dorota Wiącek  - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Sekretarz Komisji:

Miłosz Służewski   - Samodzielny Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Członkowie Komisji:

Marian Rosiński - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Anita Spyrka - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Katarzyna Bartniczak - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, /Zastępca Sekretarza Komisji/.

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2007 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gospod
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.03.2007 09:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.03.2007 09:15

Rejestr zmian dokumentu