ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 134/60 położonej przy ul. Żeromskiego 5, 5of w Jeleniej Górze.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i art. 18 ust. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i Uchwały Nr 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 87 poz. 1139),zarządza się co następuje:§ 1


Ustanowić na działce nr 134/60 o powierzchni 1232 m2 położonej przy ul. Żeromskiego 5,5of w Jeleniej Górze, w Obrębie 40, AM 1 stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra – na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki nr 134/56, 134/57, 134/58, 134/59 służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 134/56, 134/57, 134/58, 134/59 Obręb 40, AM 1 przy ul. Żeromskiego, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 134/60 położonej przy ul. Żeromskiego 5, 5of w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 10:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 10:57

Rejestr zmian dokumentu