ZARZĄDZENIE NR 0151- 148/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 1u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza nr 10 wraz z udziałem w prawie własności gruntuNa podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 pkt.”b” Uchwały nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowez a r z ą d z a   s i ę,  c o   n a s t ę p u j e:


§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal użytkowy nr 1u o  łącznej  powierzchni 303,90 m2  położony  w  Jeleniej Górze przy

 ul. Mickiewicza nr 10, wraz z udziałem wynoszących 35,79 % w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 8/2 o powierzchni 1827 m2, Obręb 28 NE AM 57 z przeznaczeniem do

remontu i adaptacji na cele usługowe.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 1u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza nr 10 wraz z udziałem w prawie własności gru
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 11:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 11:04

Rejestr zmian dokumentu