Zarządzenie Nr 0152-14/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 21 marca  2007r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

1.        Jerzy Łużniak –-  Z-ca Prezydenta Miasta- Przewodniczący Komisji,

2.        Janina Kurzawa – Skarbnik Miasta – członek Komisji,

3.        Agata  Żmijewska – Sekretarz Miasta – członek Komisji,

4.        Joanna Hanusz – Dyrektor Zespołu Obsługi „Oświata” w Jeleniej Górze – członek Komisji,

5.        Anna Gniadzik– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek Komisji.

 

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 11:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 11:13

Rejestr zmian dokumentu