ZARZĄDZENIE NR 0151-149/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,lokalu użytkowego nr 3 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy nr 1wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 pkt.”b” Uchwały nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowez a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:


§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 191,00 m2 położony w Jeleniej Górze przy ul. Bartka

Zwycięzcy nr 1, wraz z udziałem wynoszących 13,61 % w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 30/17 o powierzchni 489 m2, Obręb 33 AM 1 z przeznaczeniem do

remontu i adaptacji na cele usługowe lub mieszkalne .


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,lokalu użytkowego nr 3 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy nr 1wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyst
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 11:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 11:26

Rejestr zmian dokumentu