ZARZĄDZENIE NR 0151 - 152/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Rudawskiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

  • uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),


z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:


§ 1


Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste grunt niezabudowany oznaczony geodezyjnie jako działka nr 35/2 o powierzchni 338 m2, obręb Cieplice VII, AM 4 położony w Jeleniej Górze przy ul. Rudawskiej, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69 o powierzchni 490  m2, obręb Cieplice VII, AM 4 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Rudawskiej 20, na rzecz współużytkowników wieczystych tej działki – w drodze bezprzetargowej.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze .


 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Rudawskiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 11:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 11:44

Rejestr zmian dokumentu