ZARZĄDZENIE NR 0151 - 153/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 marca 2007 roku.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.


Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 Uchwały nr

275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie

zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Okrzei 16 w Jeleniej Górze o łącznej powierzchni 100,80 m2 wraz z udziałem wynoszącym 11,30% w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 27/11 o powierzchni 290 m2 obręb 28NE AM–59.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.


 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 11:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 11:51

Rejestr zmian dokumentu