Zarządzenie Nr  0151-131/V/07

Prezydenta  Miasta  Jeleniej Góry

z  dnia   13 marca    2007 r. 


w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta  Jeleniej Góry na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta na 2007 rok, przyjętego uchwałą Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r., w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów:

 

1.        po stronie dochodów na ogólną kwotę 305.420.661 zł. 

Szczegółowy podział dochodów zawierają  załączniki nr 1 i 1.1,

 

2.        po stronie wydatków  na ogólną kwotę  359.023.320 zł. 

Szczegółowy podział  wydatków zawierają  załączniki nr 2 i 2.1.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • - (pdf 148.73 KB)
  • - (pdf 87.56 KB)
  • - (pdf 49.82 KB)
  • - (pdf 53.25 KB)
  • - (pdf 242.9 KB)
  • - (xls 951 KB)
  • - (pdf 52.75 KB)
  • - (xls 21 KB)
  • - (pdf 47.67 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-131/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2007 12:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2007 12:21