Zarządzenie Nr 0151 - 156/V/07

Prezydenta Miasta Jelenia Góra

z dnia 21 marca 2007 roku

 

w sprawie ustalenia składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski .

 

            Na podstawie art.38 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz zawartym porozumieniem z dnia 4 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Jeleniogórskim           i Prezydentem Miasta Jelenia Góra zarządzam:

 

§ 1

 

Tworzy się Wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego zwaną dalej Komisją.

§2

 

Komisja jest organem oceniającym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry                       i Starosty Jeleniogórskiego w zakresie zadań dotyczących powiatowych służb, inspekcji oraz zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

§ 3

 

Szczegółowe zadania Komisji określa ustawa o samorządzie powiatowym oraz zawarte porozumienie z dnia 4 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Jeleniogórskim i Prezydentem Miasta Jelenia Góra.

§ 4

 

1. W skład Komisji z terenu Miasta Jeleniej Góry wchodzą następujące osoby:

 

a)      Marek OBRĘBALSKI                      Prezydent Miasta Jelenia Góra,

 

b)      Jerzy PLESKOT                                Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

 

c)      Józef ZABRZAŃSKI                          Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

 

d)      Michał KASZTELAN                         Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry,

e)      Robert MOSKWA                             Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry,

f)        Violetta NIZIOŁEK                            Prokurator delegowany przez Prokuratora

Okręgowego w Jeleniej Górze,

g)      Zbigniew CIOSMAK                          Komendant Miejski Policji

                                                                 w Jeleniej Górze,

h)      Zbigniew MARKOWSKI                   Osoba delegowana przez Komendanta

      Miejskiego  Policji w Jeleniej Górze.

 

2. Komisja działa do dnia 25 lutego 2008 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6

 

   Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 4/2002 z dnia 6 lutego    2002 r. w sprawie utworzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jeleniej Górze obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski oraz Zarządzenie Nr 764/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia     Nr 4/2002 z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku w Jeleniej Górze obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski .
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.03.2007 11:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.03.2007 11:19

Rejestr zmian dokumentu