ZARZĄDZENIE NR 0151 - 162/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 marca 2007 roku.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału

w elementach wspólnych budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Norwida 6

i prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

 


Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z

2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych

lokali mieszkalnych.z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udział wynoszący 13,17% w elementach wspólnych budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Norwida 6, na który składa się: jeden pokój, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, w.c. oraz pomieszczenie przynależne – piwnica o łącznej powierzchni 78,70m2, i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 160 o powierzchni 1.131 m2 obręb 32 AM–2.§ 2


W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele lokali położonych w budynku przy ul.

Norwida 6 w Jeleniej Górze.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w elementach wspólnych budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Norwida 6 i prawie użytkowania wieczystego grun
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2007 10:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2007 10:27

Rejestr zmian dokumentu