Zarządzenie Nr 0151-167/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 28 marca 2007

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

zarządzam:

§ 1

Dokonać wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizujących zadania polegające na przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry.

Lista zadań wraz z wykonawcami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej
i Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                             Marek Obrębalski
                                                                     Prezydent Miasta Jeleniej Góry    

Powrót

Załączniki

  • - (pdf 43.76 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2007 10:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2007 10:30

Rejestr zmian dokumentu