Zarządzenie Nr  0151-146/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za  2006 rok.

 

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                                               Prezydent Miasta
                                                                               Jeleniej Góry
                                                                               Marek Obrębalski             

Powrót

Załączniki

 • - (pdf 43.75 KB)
 • - (pdf 162.53 KB)
 • - (pdf 153.98 KB)
 • - (pdf 43.66 KB)
 • - (pdf 97.75 KB)
 • - (pdf 52.1 KB)
 • - (pdf 142.74 KB)
 • - (pdf 48.68 KB)
 • - (pdf 55.51 KB)
 • - (pdf 68.46 KB)
 • - (pdf 96.97 KB)
 • - (pdf 193.56 KB)
 • - (pdf 78.24 KB)
 • - (pdf 195.96 KB)
 • - (pdf 175.04 KB)
 • - (xls 93.5 KB)
 • - (xls 25 KB)
 • - (pdf 60.93 KB)
 • - (pdf 64.87 KB)
 • - (pdf 156.41 KB)
 • - (pdf 59.4 KB)
 • - (pdf 40.35 KB)
 • - (pdf 56.03 KB)
 • - (pdf 34.78 KB)
 • - (pdf 141.53 KB)
 • - (pdf 71.14 KB)
 • - (xls 47 KB)
 • - (pdf 63.29 KB)
 • - (pdf 65.62 KB)
 • - (pdf 63.27 KB)
 • - (pdf 79.35 KB)
 • - (pdf 67.94 KB)
 • - (pdf 75.48 KB)
 • - (pdf 36.25 KB)
 • - (pdf 57.69 KB)
 • - (pdf 45.26 KB)
 • - (pdf 110.85 KB)
 • - (pdf 174.12 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-146/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawo
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2007 15:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.04.2007 10:36

Rejestr zmian dokumentu

04.04.2007 10:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- " na "- "

(Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- " na "- "

(Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- " na "- "

(Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:31 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:31 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:30 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
04.04.2007 10:29 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
04.04.2007 09:37 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
04.04.2007 09:36 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:43 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:43 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:42 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:42 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:42 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:41 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:40 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:40 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:40 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:40 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:38 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:38 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:38 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:38 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:35 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:35 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:35 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:35 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:22 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:21 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:21 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:21 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:20 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:20 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:20 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:20 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:19 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:19 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:19 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:18 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
02.04.2007 15:13 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)