Zarządzenie Nr 0151-175/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 4 kwietnia 2007r

w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu 

Na podstawie art.31ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Jeleniogórską Radę Sportu  - Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w składzie: 

Lp.  Imię i  nazwisko               funkcja                                 nazwa reprezentowanego stowarzyszenia
1.   Jacek Musiał                     Prezes                                  Aeroklub Jeleniogórski
2.   Piotr Tośko                      Wiceprezes/ trener                 Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
3.   Rafał Majda                     Wiceprezes/ trener                 Jeleniogórskie Centrum "Oyama Karate"
4.   Mirosław Wieczorkiewicz   Prezes/ trener                        Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki
5.   Teofil Papierzański           Prezes                                   Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia"
6.   Krzysztof Czaplicki           Prezes                                   Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
7.   Henryk Ciechanowski       Prezes/ trener                         Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"
8.   Jerzy Wolski                    Prezes                                    Klub Sportowy "Sudety"
9.   Zbigniew Lipiński             Wiceprezes                              Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe
10. Małgorzata Włostowska     Prezes                                    Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"
11. Adam Bogulak                 Prezes                                    Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"
12. Marian Wójcik                  Przewodniczący Wydziału Gier  Okręgowy Związek Piłki Nożnej
13. Czesław Czerniec             Wiceprezes/trener                   Uczniowski Klub Sportowy "Centrum"
14. Roman Herezo                 Członek Zarządu                     Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12"
15. Leszek Harapin                Członek Zarządu/ trener          Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"
16. Tadeusz Duda                  Prezes                                   Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" - Jelenia Góra
17. Zdzisław Wąs                  Trener                                    Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej
18. Eugeniusz Sroka              Wiceprezes ds. Sportu  /trener Klub Uczelniany AZS "Kolegium Karkonoskie"
19. Zenon Brykner                 Dyrektor                                Międzyszkolny Ośrodek Sportu

 

§ 2

Zadaniem Jeleniogórskiej Rady Sportu będzie wypracowanie strategii rozwoju kultury fizycznej i sportu w Jeleniej Górze.

§ 3

Pracą Jeleniogórskiej Rady Sportu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, którzy zostaną wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady.

§ 4

1.Upoważniam Przewodniczącego Jeleniogórskiej Rady Sportu do opracowania planu 
     i programu pracy.
2.W ramach planu pracy i programu  uwzględnione zostaną następujące zadania:
- kierunki rozwoju bazy sportowej,
- kryteria ocen klubów sportowych,
- kryteria podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych,
- zasady przyznawania stypendiów sportowych,
- inne zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
§ 5

Jeleniogórska Rada Sportu   na bieżąco będzie przedstawiała Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry wnioski i  propozycje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Jeleniej Górze.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Jeleniogórskiej Rady Sportu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.         

                   

                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                Jeleniej Góry

                                                                             Marek Obrębalski

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2007 11:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2007 11:35

Rejestr zmian dokumentu