Zarządzenie Nr 0151 – 176/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 04 kwietnia 2007 roku


 

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa


Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 , poz. 191 z późn. zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2001 roku Nr 469/XXXVI/2001 w sprawie określenia zasad nieodpłatnego przejmowania od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych i zabudowanych w Jeleniej Górzezarządza się , co następuje :§ 1


Wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Jelenia Góra prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okopowej oznaczonej geodezyjnie jako działka:

- 45/2 o powierzchni 0,0298 ha, AM – 1, obręb Jelenia Góra 3,§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.04.2007 08:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2007 08:10

Rejestr zmian dokumentu