Zarządzenie Nr 0151-183/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej  Góry
z dnia  16 kwietnia 2007r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
w Jeleniej Górze


 Na podstawie art. 15  ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm./ oraz art. 33 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./
zarządzam co następuje:


§ 1

Powierzam pełnienie obowiązków Dyrektora  Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze  Pani Aleksandrze  Jarocińskiej od dnia  17.04.2007r.  do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.04.2007 09:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.04.2007 09:32

Rejestr zmian dokumentu